Kohtumiste kokkuvõtted
Vormsi valla arengukava aastani 2030 tööversioon (8.03.2019):
Siit leiab strateegiakohtumiste kokkuvõtted:
Täiendavad dokumendid